Lovlisteside

Resultat: 1

Direktiv

2014/52/EU af 16. april 2014

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet

Gældende fra

15/05/2014

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet, miljøvurdering af anlægsprojekter)
Viser 1 af 1