Lovlisteside

Resultat: 11

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1285 af 20/11/2019

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

  Gældende fra

  01/01/2020

  Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættels samt for varetagelse af tilsyn.

  Vejledning

  GRØNBOG Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU

  Gældende fra

  14/11/2019

  Forordning

  Kommissionens meddelelse om retningslinjer

  Gældende fra

  12/12/2018

  Meddelelse fra kommisionen om retningslinjer til de nationale forvaltningsmyndigheder om gennemsigtighed og vurdering af grænseoverskridende takster for pakker, jf. forordning (EU) 2018/1263

  Forordning

  Bilag I til Kommissionens meddelelse om retningslinjer

  Gældende fra

  12/12/2018

  Meddelelse fra kommisionen om retningslinjer til de nationale forvaltningsmyndigheder om gennemsigtighed og vurdering af grænseoverskridende takster for pakker, jf. forordning (EU) 2018/644 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263

  Forordning

  (EU) 2018/1263 af 20. april 2018

  Kommissionens Gennemførelsesforordning om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

  Gældende fra

  20/09/2018

  Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644

  Forordning

  (EU) 2018/644 af 18. april 2018

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

  Gældende fra

  18/04/2018

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

  Lov

  1040 af 30. august 2017

  Bekendtgørelse af postlov

  Gældende fra

  01/01/2017

  1040 af 30. august 2017 - Bekendtgørelse af postlov

  Forordning

  Regnskabsreglementet for Post Danmark A/S (26. juni 2014)

  Gældende fra

  26/06/2014

  Bekendtgørelse

  725 af 24. juni 2011

  Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

  Gældende fra

  01/07/2011

  725 af 24. juni 2011 - Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten