Lovlisteside

Resultat: 6

Bekendtgørelse

BEK nr 2568 af 15/12/2021

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer på postområdet

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.

Forordning

Kommissionens meddelelse om retningslinjer

Gældende fra

12/12/2018

Meddelelse fra kommissionen om retningslinjer til de nationale forvaltningsmyndigheder om gennemsigtighed og vurdering af grænseoverskridende takster for pakker, jf. forordning (EU) 2018/1263.

Forordning

Bilag I til Kommissionens meddelelse om retningslinjer

Gældende fra

12/12/2018

Meddelelse fra Kommissionen om retningslinjer til de nationale forvaltningsmyndigheder om gennemsigtighed og vurdering af grænseoverskridende takster for pakker, jf. forordning (EU) 2018/644 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263

Forordning

(EU) 2018/1263 af 20. april 2018

Kommissionens Gennemførelsesforordning om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Gældende fra

20/09/2018

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644

Forordning

(EU) 2018/644 af 18. april 2018

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Gældende fra

18/04/2018

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Lov

1040 af 30. august 2017

Bekendtgørelse af postlov

Gældende fra

01/01/2017

1040 af 30. august 2017 - Bekendtgørelse af postlov
Viser 6 af 6