Lovlisteside

Resultat: 3

Bekendtgørelse

BEK nr. 2286 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.

Lov

1040 af 30. august 2017

Bekendtgørelse af postlov

Gældende fra

01/01/2017

1040 af 30. august 2017 - Bekendtgørelse af postlov

Bekendtgørelse

725 af 24. juni 2011

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Gældende fra

01/07/2011

725 af 24. juni 2011 - Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten
Viser 3 af 3