Nyhedsliste

Resultat: 22

Udgivet

15/04/2020

Nyhed

Høringsmøde om implementeringen af 4. jernbanepakke aflyses grundet Coronavirus

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har inviteret til høringsmøde om høringsmaterialet vedrørende 4. jernbanepakke. Mødet aflyses, da der stadig gælder restriktioner i forhold til den aktuelle Corona-situation. Høringsfristen d. 27. april fastholdes.
Læs mere

Udgivet

25/03/2020

Nyhed

Deltag i høringsmøde om implementering af EU’s 4. jernbanepakke

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 20. marts sendt udkast til 11 bekendtgørelser i høring. Bekendtgørelserne gennemfører den tekniske del af 4. jernbanepakke. Styrelsen inviterer derfor branchen til høringsmøde den 20. april 2020.
Læs mere

Udgivet

07/02/2020

Nyhed

Ny tilsynsplan for jernbanen

Tilsynsplanen for jernbanen viser de planlagte tilsynsaktiviteter i 2020. Planen skal være med til at skabe gennemsigtighed for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne.
Læs mere

Udgivet

29/01/2020

Nyhed

Ny vejledning om helbredskrav på jernbaneområdet

Vejledningen beskriver, hvordan man opnår en helbredsgodkendelse, samt hvad man skal være opmærksom på, hvis man tror, at man ikke længere opfylder helbredskravene.
Læs mere

Udgivet

22/01/2020

Nyhed

Ny introduktion til sikkerhedsledelsessystemet til nye aktører på jernbaneområdet

”Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet” giver en let og overskuelig indføring til opbygning af et sikkerhedsledelsessystem. Introduktionen er tiltænkt nye aktører, der ønsker at opnå et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse.
Læs mere

Udgivet

17/12/2019

Nyhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen reviderer gebyr- og afgiftsbekendtgørelsen på jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2020.
Læs mere

Udgivet

05/12/2019

Nyhed

Programmet til gå-hjem-mødet om den 4. jernbanepakke den 16. januar 2020 er færdigt – tilmeld dig nu!

Tilmeldingen til det første gå-hjem-møde er nu åben. På mødet vil to oplægsholdere fra det europæiske jernbaneagentur bl.a. dele de foreløbige erfaringer med sagsbehandlingsplatformen One-Stop Shop.
Læs mere

Udgivet

28/11/2019

Nyhed

Metro Cityringen er sikkerhedsgodkendt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag udstedt de endelige godkendelser og ibrugtagningstilladelser til Metroselskabet og Metro Service, således at Cityringen (M3) kan åbne for passagerdrift.
Læs mere

Udgivet

26/11/2019

Nyhed

Årlig regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder fra 1. januar til 31. december 2020.
Læs mere