Nyhedslisteside

Resultat: 32

Udgivet

19/10/2020

Nyhed

Ny hjemmeside om brug af certificerede statikere og brandrådgivere

Den nye hjemmeside brandogkonstruktioner.dk skal give et overblik over brugen af certificerede statikere og brandrådgivere. Hjemmesiden retter sig mod rådgivere, bygherrer, kommuner samt andre, der er i berøring med byggeri ..
Læs mere

Udgivet

08/10/2020

Nyhed

Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) i høring

Udkastet til ændringen af BR18 omfatter blandt andet ændringer, der har til formål at fremme implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner, herunder en forlængelse af overgangsordningen for brug af anerkendte statikere.
Læs mere

Udgivet

05/10/2020

Nyhed

Ny rapport giver anbefalinger til effektivisering af udbud i byggeriet

En ny rapport afdækker byggebranchens udfordringer med udbud med mængder og giver tre anbefalinger til en ny fælles praksis, som kan understøtte en effektivisering af byggeriet.
Læs mere

Udgivet

01/07/2020

Nyhed

Ny liste over certificerede statikere og brandrådgivere

Offentlig tilgængelig database skal gøre det nemmere at få overblik over certificerede statikere og brandrådgivere. Fra og med den 1. juli 2020 bliver det obligatorisk for alle certificerede rådgivere at indgå i en ny database.
Læs mere

Udgivet

29/06/2020

Nyhed

Udbud af demonstrationsprojekt om digitale værktøjer og samarbejdsformer i byggeriet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbyder et demonstrationsprojekt med det formål at afprøve og høste erfaringer med digitale værktøjer og nye samarbejdsformer i byggeriet. Projektet er en del af Strategi for digitalt byggeri.
Læs mere

Udgivet

18/06/2020

Nyhed

Nye regler om målere og varmefordelingsmålere sendes i høring

EU’s energieffektivitetsdirektiv (EED) er opdateret med krav om, at nyinstallerede målere skal være fjernaflæselige, og eksisterende målere senest den 1. januar 2027 skal udskiftes med eller gøres fjernaflæselige.
Læs mere

Udgivet

09/06/2020

Nyhed

Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

29/05/2020

Nyhed

Ny frivillig bæredygtighedsklasse skal bidrage til et mere bæredygtigt byggeri

Boligministeren lancerer den frivillige bæredygtighedsklasse, som er et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet.
Læs mere

Udgivet

27/05/2020

Nyhed

Udskydelse af recertificering af telte, scener og andre transportable konstruktioner

Som følge af det gældende forsamlingsforbud giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mulighed for at udskyde recertificering af telte, scener eller andre transportable konstruktioner.
Læs mere