Publikationsliste

Resultat: 41

Årlig statusrapport

Denne skabelon benyttes ved projekter med varighed på mere end 12 mdr.
Fristen for indsendelse af årsrapporter er ultimo januar.

Mødereferater

Referat fra møde i Branchepanel for Havne d. 23. juni 2021

Trafikstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.

Revisionsinstruks havne- og fiskeripuljen

Vejledning

Regnskabsinstruks havne- og fiskeripuljen

De minimis erklæring - Fiskeri og akvakultursektoren

De minimis erklæring

Budgetskabelon til Havne og fiskeripuljen

Vejledningsmateriale til Havne og fiskeripuljen

Bilag

Projektbeskrivelse til Havne- og fiskeripuljen