Publikationsliste

Resultat: 47

Bilag

Budget- og regnskabsskabelon

Vejledning

Regnskabsinstruks grønne færger

Revisionsinstruks grønne færger

Vejledning

Ansøgning om ændringer af igangsat projekt

Endelig afrapportering af afsluttet projekt

Skabelonen benyttes til afrapportering af afsluttede puljeprojekter.

Årlig statusrapport

Denne skabelon benyttes ved projekter med varighed på mere end 12 mdr.
Fristen for indsendelse af årsrapporter er ultimo januar.

Mødereferater

Referat fra møde i Branchepanel for Havne d. 23. juni 2021

Trafikstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.

Revisionsinstruks havne- og fiskeripuljen