Publikationsliste

Resultat: 48

Referat fra møde i Branchepanel for Havne d. 24. juni 2022

Trafikstyrelsen mødes med branchen for at drøfte relevante emner.

Bilag

Revisionsinstruks

Bilag

Regnskabsinstruks

Bilag

Projektbeskrivelse

Bilag

Budget- og Regnskabsskabelon

Vejledning

Raterapportering

Årsrapport 2021 - Trafikstyrelsens tilskudspuljer

Trafikstyrelsen administrerer 10 tilskudspuljer, hvis formål bl.a. er at forbedre den kollektive trafik og mindske transportsektorens udledning af CO2. Læs mere om puljerne her.

Vejledning

Revisionsinstruks Havnepulje 2022

Vejledning

Regnskabsinstruks Havnepulje 2022