Publikationsliste

Resultat: 37

Oversigt

Køretøjets karakteristika

En oversigt over køretøjets karakteristika.

Oversigt

Skabelon for årsrapport på jernbaneområdet

Skabelon for årsrapport.

Oversigt

Resumé Forordning nr. 36/2010 om EF-modeller for lokomotivførerlicens og supplerende certifikater

Forordningen fastsætter krav til udseendet til EU-licens og EU-certifikat mv. til lokomotivførere.

Vejledning

Minivejledning om krav til personer ved veteranbaner

Vejledningen handler om reglerne vedrørende krav til personer, der har en sikkerhedsmæssig opgave ift. kørsel med veterantog skal forstås.

Vejledning

Minivejledning til godkendelse af køretøj og ændringer

Vejledningen handler om reglerne vedrørende veterankøretøjer skal forstås. Desuden kan vejledningen hjælpe med ansøgning om godkendelse af køretøjer samt ændringer af allerede godkendte køretøjer.

Vejledning

Vejledning om sikkerhedsmæssige hændelser og årsrapport

Vejledningen handler om, hvordan reglerne for indberetning af hændelser og årsrapport for veteranbanen skal forstås.

Vejledning

Minivejledning om krav til personer ved kørsel på jernbanenettet

Vejledningen beskriver hvordan reglerne til krav til personer, der har en sikkerhedsmæssig opgave ift. Kørsel med veterantog på jernbanenettet skal forstås.

Vejledning

Vejledning i risikovurdering for veterantogskørsel på jernbanenettet

Vejledningen beskriver krav til risikovurdering på baggrund af paragraf 7 og bilag 2 i veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet.

Rapport

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark 2017

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark.