Publikationsliste

Resultat: 38

Rapport

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2017

Sikkerhedsrapporten for jernbanen giver et overblik over udviklingen i antal ulykker og hændelser på den danske jernbane, samt en gennemgang af styrelsen sikkerhedsrelaterede aktiviteter.

Rapport

Referat fra møde i Branchepanelet for jernbane 2018

Rapport

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark 2017

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark.

Rapport

Grænseflader ved baneelektrificering

Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes

Rapport

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2016

Sikkerhedsrapporten for jernbanen giver et overblik over udviklingen i antal ulykker og hændelser på den danske jernbane, samt en gennemgang af styrelsen sikkerhedsrelaterede aktiviteter.

Rapport

Præciserende note til BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet bekendt med, at der kan forekomme misforståelser i den oprindelige BJ i forhold til faresedler, vogne og beskyttelsesafstand. Derfor skal denne note præcisere den oprindelige BJ.

Rapport

Referat fra møde i Branchepanelet for jernbane 2017

Rapport

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2015

Sikkerhedsrapporten for jernbanen giver et overblik over udviklingen i antal ulykker og hændelser på den danske jernbane, samt en gennemgang af styrelsen sikkerhedsrelaterede aktiviteter.

Rapport

Referat fra møde i Branchepanelet for jernbane 2016