Publikationsliste

Resultat: 34

Vejledning

Vejledning om sikkerhedsmæssige hændelser og årsrapport

Vejledningen handler om, hvordan reglerne for indberetning af hændelser og årsrapport for veteranbanen skal forstås.

Vejledning

Minivejledning om krav til personer ved kørsel på jernbanenettet

Vejledningen beskriver hvordan reglerne til krav til personer, der har en sikkerhedsmæssig opgave ift. Kørsel med veterantog på jernbanenettet skal forstås.

Vejledning

Vejledning om tilsynsførende

Beskriver kompetencekrav, udpegningsproces og opgaver for den tilsynsførende, så både den tilsynsførende og veterantogsorganisationen kan se hvad det betyder, at der skal udpeges en ny tilsynsførende.

Vejledning

Vejledning i risikovurdering for veterantogskørsel på jernbanenettet

Vejledningen beskriver krav til risikovurdering på baggrund af paragraf 7 og bilag 2 i veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet.

Vejledning

Minivejledning om sikkerhedsansvarlig, stedfortræder og bilag

Sikkerhed på jernbanen.

Vejledning

Vejledning om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m

Vejledningen skal hjælpe veteranorganisationerne i ansøgninger om tilladelse til drift af veteranbane og veterantogskørsel.

Vejledning

Vejledning om godkendelse af letbaner efter jernbaneloven

Vejledningen beskriver hvordan letbaner skal godkendes efter jernbaneloven.

Vejledning

Introduktion til risikovurdering - grundlæggende led i en risikovurderingsproces

Denne vejledning giver en introduktion til nøglebegreberne og de grundlæggende led i en risikovurderingsproces.

Vejledning

Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen nr. 1181 af 22. sep 2016

Indberetningsbekendtgørelsen fastsætter kravene til, hvordan letbaneoperatørerne i Danmark skal indberette data vedrørende ulykker mv. på letbaneområdet.