Publikationsliste

Resultat: 11

Rapport

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark 2017

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark.

Rapport

Grænseflader ved baneelektrificering

Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes

Rapport

Præciserende note til BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet bekendt med, at der kan forekomme misforståelser i den oprindelige BJ i forhold til faresedler, vogne og beskyttelsesafstand. Derfor skal denne note præcisere den oprindelige BJ.

Rapport

Notat vedrørende byggesagsbehandling af Metro Cityringen

Beskrivelse af Metro Cityringen, og de forskellige parter i byggesagsbehandlingen.

Rapport

Notat om 'Ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med anlæg af Metro Cityringen'

Dette notat gør rede for ansvarsforhold i forhold til skader påført tredjemand i forbindelse med opførelsen af Metro Cityringen, herunder Trafikstyrelsens rolle og ansvar i forbindelse hermed.

Rapport

Notat om 'Tilsyn på Metro Cityringens byggepladser – varsling mv.'

Trafikstyrelsen er både sikkerhedsmyndighed og bygningsmyndighed i forhold til byggeriet af Metro Cityringen, jf. § 15 i lov om en Cityring.

Rapport

Rekruttering af fremtidens lokomotivførere

Rapporten indeholder en række anbefalinger til en række ministerier, Banedanmark og arbejdsmarkedets parter i forbindelse med mangel på lokomotivførere.

Rapport

København-Ringsted projektet

Notatet dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har gennemført i forbindelse med VVM-analysen i København-Ringsted projektet.

Rapport

Den fælles europæiske jernbane - en strategi for høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark

En rapport der omhandler det gode sikkerhedsniveau på jernbaneområdet, og hvordan det fastholdes.