Publikationsliste

Resultat: 9

Rapport

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark 2017

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark.

Oversigt

Eksempel på assessors erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelses krav

Erklæring om opfyldelse og overholdelse af krav til assessorer.

Oversigt

Eksempel på erklæring om systemdefinition

Erklæring om systemdefinition ifb. Assessorer

Oversigt

Eksempel på sagkyndiges erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelsens krav

Erklæring vedrørende sagkyndigs erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelsens krav om assessorer.

Vejledning

Vejledning om brug af assessorer

Vejledningen omhandler assessering af tekniske systemer, hvortil der kræves ibrugtagningstilladelse, og skal derfor læses i sammenhæng med bekendtgørelserne om godkendelse af hhv. køretøjer og infrastruktur.

Vejledning

Vejledning om kompetencekrav ved CSM-assessment

Vejledningen handler om hvordan man godkendes som assessorer og sagkyndig.

Oversigt

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen

Beskriver samarbejdsaftalen mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen på jernbaneområdet i Danmark.

Oversigt

Konklusionsreferat mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen om samarbejdsaftale og fortolkningsnotat om damp

Konklusionsreferat mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen om samarbejdsaftale og fortolkningsnotat om damp.

Rapport

Den fælles europæiske jernbane - en strategi for høj sikkerhed og smidig gennemførelse i Danmark

En rapport der omhandler det gode sikkerhedsniveau på jernbaneområdet, og hvordan det fastholdes.

Viser 9 af 9