Publikationsliste

Resultat: 2

Vejledning

Vejledning om brug af assessorer

Vejledningen omhandler assessering af tekniske systemer, hvortil der kræves ibrugtagningstilladelse, og skal derfor læses i sammenhæng med bekendtgørelserne om godkendelse af hhv. køretøjer og infrastruktur.

Vejledning

Vejledning om kompetencekrav ved CSM-assessment

Vejledningen handler om hvordan man godkendes som assessorer og sagkyndig.

Viser 2 af 2