Publikationsliste

Resultat: 2

Vejledning

Vejledning om godkendelse af letbaner efter jernbaneloven

Vejledningen beskriver hvordan letbaner skal godkendes efter jernbaneloven.

Vejledning

Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen nr. 1181 af 22. sep 2016

Indberetningsbekendtgørelsen fastsætter kravene til, hvordan letbaneoperatørerne i Danmark skal indberette data vedrørende ulykker mv. på letbaneområdet.

Viser 2 af 2