Publikationsliste

Resultat: 15

Rapport

Sektorrapport 2015

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2015

Rapport

Sektorrapport 2014

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2014

Rapport

En fast Kattegatforbindelse

En strategisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat medfører, at store dele af det vestlige, nordlige og østlige Danmark i højere grad forbindes via en ny trafikal korridor.

Rapport

Banerapport Kattegatforbindelsen

Notat

En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time

Baggrundsnotat 2

Rapport

En moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK

Aftale mellem Regeringen (S, SF OG RV), Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

Viser 15 af 15