Publikationsliste

Resultat: 52

Rapport

Sektorrapport 2014

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2014

Rapport

En fast Kattegatforbindelse

En strategisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat medfører, at store dele af det vestlige, nordlige og østlige Danmark i højere grad forbindes via en ny trafikal korridor.

Rapport

Banerapport Kattegatforbindelsen

Notat

En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time

Baggrundsnotat 2

Rapport

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat

Faktaark Jerne station- Vest for Jernevej

Notat

Faktaark Jerne station - øst for Jernevej

Notat

Faktaark Jerne station ved Skolebakken

Aftale

Metro, letbane, nærbane og cykler

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 12. juni 2014.