Publikationsliste

Resultat: 15

Rapport

Sektorrapport 2020

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2020

Notat

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032

Trafik udarbejder trafikdata for den statslige jernbane, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark.

Rapport

Sektorrapport 2019

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2019

Rapport

Sektorrapport 2018

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2018

Rapport

Kollektiv trafik i yderområder

Rapporten er en analyse af den kollektive trafik i yderområderne. Rapporten evaluerer også puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne for, hvad der virker, og hvad der ikke gør i de tyndere befolkede områder.

Notat

Høringsnotat, trafikplan 2017-2032

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger som opfølgning på høringssvarene til trafikplanen 2017-2032, grupperet efter emner.

Analyse

Trafikplan 2017-2032

Rapport

Sektorrapport 2017

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2017

Rapport

Sektorrapport 2016

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2016