Publikationsliste

Resultat: 2

Notat

Høringsnotat, trafikplan 2017-2032

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger som opfølgning på høringssvarene til trafikplanen 2017-2032, grupperet efter emner.

Notat

En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time

Baggrundsnotat 2

Viser 2 af 2