Publikationsliste

Resultat: 2

Notat

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032

Trafik udarbejder trafikdata for den statslige jernbane, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark.

Notat

En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time

Baggrundsnotat 2

Viser 2 af 2