Publikationsliste

Resultat: 3

Notat

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032

Trafik udarbejder trafikdata for den statslige jernbane, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark.

Notat

Administrationsgrundlag vedr. gratis færgetransport i sommeren 2021

Ansøgning om deltagelse i ordningen er at finde i administrationsgrundlagets bilag 1

Notat

En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time

Baggrundsnotat 2

Viser 3 af 3