Publikationsliste

Resultat: 178

Vejledning

Flextrafik - model til beregning af merpriser og CO2-aftryk

Regnearket er tænkt som et hjælpeværktøj i forhold til at beregne meromkostninger og CO2-besparelse ved omstilling af flextrafik til nulemissions flextrafik

Vejledning

Regionale busser - model til beregning af merpriser og CO2-aftryk

Regnearket er tænkt som et hjælpeværktøj i forhold til at beregne meromkostninger og CO2-besparelse ved omstilling af regionale busser til nulemissionsbusser

Vejledning

Revisionsinstruks pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Vejledning

Budget- og regnskabsskabelon pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Vejledning

Regnskabsinstruks pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til grønne busser og grøn flextrafik

Rapport

Årsrapport puljer 2021

Regnskabsmodel for fjernbusoperatører