Publikationsliste

Resultat: 4

Aftale

Fjernbus Regnskabsinstruks

Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjeneste i yderområderne vedrørende bestemte kundegrupper”.

Aftale

Fjernbus Revisionsinstruks

Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken.

Aftale

Fjernbus Standardkontrakt

Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper

Aftale

Metro, letbane, nærbane og cykler

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 12. juni 2014.

Viser 4 af 4