Publikationsliste

Resultat: 16

Notat

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032

Trafik udarbejder trafikdata for den statslige jernbane, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark.

Notat

Høringssvar, trafikplan 2017-2032

Notat

Høringsnotat, trafikplan 2017-2032

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger som opfølgning på høringssvarene til trafikplanen 2017-2032, grupperet efter emner.

Notat

En Kattegatbane København-Aarhus på kun én time

Baggrundsnotat 2

Notat

Faktaark Jerne station- Vest for Jernevej

Notat

Faktaark Jerne station - øst for Jernevej

Notat

Faktaark Jerne station ved Skolebakken

Notat

Fakta ark 8: Trafikale forhold Vejle – Jelling

Notat

Faktaark 6: Jernbane Gadbjerg-Billund