Publikationsliste

Resultat: 22

Vejledning

Godkendte og Forbudte hjælpemidler

Oversigt over godkendte og forbudte hjælpemidler.

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal. Vejledningen gælder således både for indberetning efter forordning 376/2014 og BL 8-10.

Vejledning

Vejledning til indberetning af hændelser i E5X dataformat

Med forordning 376/2014 stilles der nye krav til hvilke formater, der kan anvendes.

Vejledning

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations

Denne vejledning indeholder praktiske oplysninger til brug ved radiokommunikation mellem luftfartøjer og jordstationer - ej BL 7-22 og BL6-08 områder.

Vejledning

Vejledning i at udfylde formularen revalidation or renewal of language proficiency level

Vejledning

Lommeregnere der er godkendt til brug ved teorieksamen

Godkendte lommeregnere

Vejledning

FIR Flight information service surveillance rating with radar endorsement (RAD)

The requirements in this document represent the minimum level for approving a Unit Training Plan.

Vejledning

FIR flight information service procedural rating

The requirements in this document represent the minimum level for approving a Unit Training Plan.

Vejledning

Aerodrome flight information service instrument rating

The requirements in this document represent the minimum level for approving a Unit Training Plan.