Publikationsliste

Resultat: 25

Rapport

Working Environment and Health in the Aviation Industry 2017

A survey among crew members in the Danish aviation industry

Rapport

Arbejdsmiljø og Helbred i luftfarten 2017

En spørgeskemaundersøgelse blandt besætningsmedlemmer i dansk luftfart

Rapport

Sikkerhedsrapport for civil luftfart 2017

Forvaltning i lufthavnes sikkerhedsområder

Rapport

Gåsebestande og flyvesikkerhed i Danmark

Forvaltning i lufthavnes sikkerhedsområder

Rapport

Teknisk Rapport: ”Vådområder, Flyvepladser Og Risiko For Bird Strikes”

Rapporten udgør en opdatering af Teknisk anvisning nr. 23 fra DMU (Christensen & Hounisen 2006), omhandlende risikovurdering for bird strikes (kollisioner mellem fugle og fly) i danske lufthavne ved etablering af vådområder nær disse.

Rapport

ICAO Guidance Wild Life

Airport Services Manual - Part 3 Wildlife Control and Reduction

Rapport

Driftshåndbog - Kategori A1 og B1 (Word-skabelon)

Denne drifthåndbog er kun beregnet til ansøgninger for KAT 1A og 1B

Viser 25 af 25