Publikationsliste

Resultat: 260

Rapport

Arbejdsmiljørådet for Luftfart Årsberetning 2021

Arbejdsmiljørådet for Luftfart er nedsat af Transportministeren i medfør af § 40 h i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017.

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Vejledning

Vejledning i baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Oversigt

Kursusoversigt 2022

Seminar- og kursusoversigt 2022 – Security

Instruks

ATS-instruks 12 - Unormale situationer

Gældende pr. 27. jan. 2022. Bemærk: Denne version er ikke til operationel brug.

Notat

Høringsnotat - ATS-instruks ændringer pr. 27. jan. 2022

Oversigt

Følgebrev ifm. ATS-instruks ændringer pr. 27. januar 2022

Instruks

ATS-instruks 17 - Daglig ledelse af en lufttrafiktjenesteenhed

Gældende pr. 27. jan. 2022.