Publikationsliste

Resultat: 15

Oversigt

Oversigt over flyvelæger i udvalgte andre EU-/EØS-lande

Ønsker du at få foretaget en undersøgelse i et land, der ikke optræder på denne liste, så vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen være behjælpelig med at finde en oversigt for det pågældende land.

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal.

Vejledning

Medical Certificate Validity Table

Vejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anbefalinger til IT-udstyr i din praksis

Vejledning

Øre-næse-hals undersøgelse - Vejledning

AME Vejledning Af "Øre-næse-hals undersøgelse"

Vejledning

Instructions for completion of the Ophthalmology Examination Report Form

Vejledning

Instructions for completion of the Otorhinolaryngology Examination Report Form

Vejledning

Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Part-MED

Vejledning

Procedure for AeMCs og AMEs om helbredsgodkendelse og medical certificate

Denne instruks gælder for danske AeMCs og AMEs, der er godkendt til at udføre udstedelsesundersøgelser og rutinemæssige helbredsundersøgelser.