Publikationsliste

Resultat: 5

Plan

Dansk Plan for Aviation Safety 2022 - 2026

Formålet med den danske Plan for Aviation Safety for 2022-2026 (DKPAS) er at sikre, at det høje danske sikkerhedsniveau i luftfarten opretholdes.

Plan

Draft Performance Plan Denmark

Third Reference Period (2020-2024).  Draft performance plan containing revised RP3 targets.

Plan

Plan for Aviation Safety 2021-2025

PAS indeholder en 5-årig handlingsplan, som tydeliggøre indsatsområderne for arbejdet med sikkerheden.

Plan

Plan for Aviation Safety - Danmark 2020-2024

Formålet med Plan for Aviation Safety (PAS) er at sikre et fortsat højt dansk sikkerhedsniveau i luftfarten. Den danske PAS følger op på de mål, som det danske State Safety Programme (SSP) skitserer.

Plan

AIP Ansvarsliste

Under revidering.

Viser 5 af 5