Publikationsliste

Resultat: 398

Rapport

Arbejdsmiljørådet for Luftfart Årsberetning 2021

Arbejdsmiljørådet for Luftfart er nedsat af Transportministeren i medfør af § 40 h i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017.

Liste over sikkerhedsgodkendte fragtagenter på Færøerne og i Grønland

Fortegnelse over sikkerhedsgodkendte fragtagenter (RA) på Færøerne og Grønland. Listen opdateres løbende.

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Vejledning

Completion Instructions for Flight Conditions for a Permit to Fly – Application and Approval Form 18B

This Completion Instruction Sheet will provide you with any additional instructions and requirements necessary to complete the Flight Conditions for a Permit to Fly – Approval Form 18B.

Oversigt

Skandinavisk NDT Board nedlagt

Trafikstyrelsen opfordrer branchen til at etablere et nationalt dansk NDT board. Ansøgning om etablering og godkendelse som nationalt dansk NDT board skal være styrelsen i hænde senest den 01.09.2022.

Oversigt

Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser – ansøgningsrunde 2022

Der er i 2022 givet i alt 2.936.982 kr. i tilsagn til tre lufthavne.

Vejledning

Vejledning i baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse

Kommissionens godkendelse af den danske præstationsplan

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 13. april 2022.

Vejledning

VEJLEDNING TIL BLANKET - Anmeldelse af privat flyveplads

Udformning af kortbilag 1:4.000 og 1:25.000