Publikationsliste

Resultat: 398

Skandinavisk NDT Board nedlagt

Trafikstyrelsen opfordrer branchen til at etablere et nationalt dansk NDT board. Ansøgning om etablering og godkendelse som nationalt dansk NDT board skal være styrelsen i hænde senest den 01.09.2022.

Oversigt

Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser – ansøgningsrunde 2022

Der er i 2022 givet i alt 2.936.982 kr. i tilsagn til tre lufthavne.

Vejledning

Vejledning i baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Kommissionens godkendelse af den danske præstationsplan

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 13. april 2022.

Vejledning

VEJLEDNING TIL BLANKET - Anmeldelse af privat flyveplads

Udformning af kortbilag 1:4.000 og 1:25.000

Plan

Dansk Plan for Aviation Safety 2022 - 2026

Formålet med den danske Plan for Aviation Safety for 2022-2026 (DKPAS) er at sikre, at det høje danske sikkerhedsniveau i luftfarten opretholdes.

Certifikat

DK/314 - Billund Air Centre A/S

Billund Air Centre A/S, Stratusvej 15, 7190 Billund

Oversigt

Approved ATO's