Publikationsliste

Resultat: 2

Notat

Oversigt over tilsagn for 1. ansøgningsrunde for investeringspuljen til mindre regionale flyvepladser

Der er i 2019 givet 2,9 mio. kr. i tilsagn til 3 lufthavne. Tilsagnene er givet til at opgradere en del af lufthavnenes materiel, så det kan leve op til et højt sikkerhedsniveau omkring trafikafviklingen.

Instruks

Regnskabsinstruks

Instruks til regnskab for investeringspuljer til mindre, regionale flyvepladser.

Viser 2 af 2