Publikationsliste

Resultat: 20

Oversigt

Skandinavisk NDT Board nedlagt

Trafikstyrelsen opfordrer branchen til at etablere et nationalt dansk NDT board. Ansøgning om etablering og godkendelse som nationalt dansk NDT board skal være styrelsen i hænde senest den 01.09.2022.

Oversigt

Investeringspulje til mindre, regionale flyvepladser – ansøgningsrunde 2022

Der er i 2022 givet i alt 2.936.982 kr. i tilsagn til tre lufthavne.

Oversigt

Approved ATO's

Oversigt

Kursusoversigt 2022

Seminar- og kursusoversigt 2022 – Security

Oversigt

Følgebrev ifm. ATS-instruks ændringer pr. 27. januar 2022

Oversigt

Godkendte ATO og DTO

Oversigt over godkendte ATO og DTO

Oversigt

Datoer for PPL teori i 2022 - AIC B 21/21

Oversigt

Liste over sikkerhedsgodkendte fragtagenter på Færøerne og i Grønland

Fortegnelse over sikkerhedsgodkendte fragtagenter (RA) på Færøerne og Grønland. Listen opdateres løbende.

Oversigt

Godkendte ATS-uddannelsesorganisationer

Indeholder en oversigt over de ATS-uddannelsesorganisationer, som TBST har godkendt og fører tilsyn med.