Publikationsliste

Resultat: 124

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Vejledning

Completion Instructions for Flight Conditions for a Permit to Fly – Application and Approval Form 18B

This Completion Instruction Sheet will provide you with any additional instructions and requirements necessary to complete the Flight Conditions for a Permit to Fly – Approval Form 18B.

Vejledning

Vejledning i baggrundskontrol og sikkerhedsgodkendelse

Vejledning

VEJLEDNING TIL BLANKET - Anmeldelse af privat flyveplads

Udformning af kortbilag 1:4.000 og 1:25.000

Vejledning

Cabin Crew Initial Safety Training Guide

Instructions and procedures for the approval of Training Organisations.

Vejledning

Hjælperedskab samt vejledning til den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Vejledning

Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air

ICAO Doc 9284 - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 2021-2022 Edition.

Vejledning

Vejledning til uddannelsessteder med henblik på teoretisk uddannelse til STS-01_PDRA-S01

Vejledning til droneskoler der ønsker at udbyde uddannelse i og bedømmelse af fjernpiloters teoretiske færdigheder jf. STS-01 og PDRA-S01.