Udbud i styrelsen

Sidst opdateret 07/05/2021
Reglerne for udbud i staten indebærer blandt andet, at opgaver, som vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud.

Udbud i Trafikstyrelsen

Sidst opdateret 03/08/2021
Regler for udbud i staten indebærer, at statsinstitutioner skal gennemgå deres opgaveportefølje for at identificere de opgaver, der er udbudsegnede.

Hvorvidt en opgave er udbudsegnet, afhænger blandt andet af om der er tale om en myndighedsopgave, om opgaven har en tilstrækkelig volumen, om opgaven kan kravspecificeres, om andre offentlige myndigheder har udbudt opgaven med gode resultater, og om der er et velfungerende marked at udbyde opgaven på.


Som privat leverandør kan du søge vejledning i udbudspolitikken via linket til udbudsportalen.dk eller på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside. 

Aktuelle udbud

Sidst opdateret 03/08/2021
Der er på nuværende tidspunkt ingen udbudsprojekter i styrelsen.