Knud Erik Christensen

Lynetteholmen bliver en del af Københavns Havns søområde

Publiceringsdato: 20/03/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte den 8. februar en ændringsbekendtgørelse i høring, der indebærer at Københavns Havns søområde også inkluderer det kommende anlæg af en ny bydel i Øresund. Den ændrede bekendtgørelse træder i kraft den 20. marts.

Københavns Havns søområde bliver med bekendtgørelsen ændret, så det kommende anlæg af den nye bydel i Øresund, ”Lynetteholmen”, indgår i søområdet. Den nye bydel er placeret mellem Nordhavn og Refshaleøen, og vil i sin helhed være omfattet af Københavns Havns søområde.

 

Udvidelsen af søområdet er på baggrund af Princip aftale om anlæg af Lynetteholmen, som regeringen og Københavns Kommune indgik den 5. oktober 2018 og som senere blev tilsluttet af et bredt flertal i Folketinget (V, LA, K, S, DF, RV og SF) den 25. oktober 2018.

 

Læs bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1368 af 11/12/2019

Bekendtgørelse om afgrænsning af Københavns Havns søområde

Gældende fra

20/12/2019