Oversigt over nyheder indenfor havneområdet

Resultat: 11

Udgivet

25/05/2022

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Karstensens Skibsværft i Skagen Havn

Karstensens Skibsværft i Skagen Havn har ansøgt om tilladelse til etablering af en tørdok...
Læs mere

Udgivet

06/04/2021

Nyhed

Trafikstyrelsen har udstedt en ny VVM-bekendtgørelse for havne

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om vurdering af virkninger på miljøet ved projekter vedr. erhvervshavne og Københavns havn, herunder reglerne om virkning på miljøet i Natura 2000-områder.
Læs mere

Udgivet

31/03/2021

Nyhed

Høring af supplerende miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm

Trafikstyrelsen har i samråd med Miljøstyrelsen vurderet, at der er specifikke emner i de foreliggende miljøkonsekvensrapporter...
Læs mere

Udgivet

30/11/2020

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm

By & Havn har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for etablering af Lynetteholm - en ny halvø der ønskes etableret i Københavns Havn i forlængelse af Refshaleøen...
Læs mere

Udgivet

24/11/2020

Nyhed

Høring over ny VVM-bekendtgørelse for havne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til en ny VVM-bekendtgørelse for havne i høring. Udkastet har høringsfrist den 18. december 2020.
Læs mere

Udgivet

01/07/2020

Nyhed

Ændring af bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet

Bekendtgørelsen om miljøvurdering på havneområdet bliver ændret, så miljøvurderingsprocessen for anlægsprojekter, der bliver tilladt ved anlægslov, er omfattet af bekendtgørelsen. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

15/10/2019

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Skybrudstunnel

Som en del af klimatilpasningstiltagene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, anlægges Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, til at bortlede vand fra Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro.
Læs mere

Udgivet

12/09/2019

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for havneudvidelse i Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn ønsker at udvide havne- og værftsområdet. Styrelsen har i samarbejde med Frederikshavns Kommune udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen vil medføre.
Læs mere