Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II 2022

Sidst opdateret 17/06/2022
Med aftale om stimuli og grøn genopretning (regeringen, RV, SF, EL og ALT) blev der afsat 150 mio. kr. i 2021 og 50 mio. kr. i 2022 i en pulje til grøn transport (grøn transportpulje II).
  • Puljens størrelse
    50 mio. kr.
  • Ansøgerkreds
    Ansøgerkredsen er kommuner, som driver kommunale indenrigsfærger.

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 13/08/2019
Ansøgerkredsen er kommuner, som driver kommunale indenrigsfærger.
Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede, og også gerne ansøgningsberettigede i samarbejde med andre parter, der driver indenrigsfærger.

Hvad kan jeg søge midler til?

Sidst opdateret 13/08/2019
Der kan søges om tilskud til anskaffelse eller leasing af nye grønne færger eller til retrofit af eksisterende færger, som sejler på danske kommunalt drevne indenrigsfærgeruter.

Tilskuddet inkluderer også eventuelle investeringer i anlæg på land, der er nødvendige for hhv., at en ny færge kan tages i brug og driftes, og for driften af den retrofittede færge.

 

Puljen tildeles ud fra et princip om teknologineutralitet, men puljen kan ikke anvendes til anskaffelse af en ny dieselfærge eller til retrofit af dieselfærger, som vedbliver at være dieselfærger.

 

Puljen kan ikke anvendes til driftsstøtte til projekter, ej heller til indkøb af drivmiddel.

 

Puljen kan ikke anvendes til anskaffelse af en ny dieselfærge eller til retrofit af dieselfærger, som vedbliver at være dieselfærger.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 13/08/2019
Der er afsat en ramme på 50 mio. kr. i 2022.
Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter. Det statslige tilskud udgør maksimalt 25 pct. af det samlede beløb af den støtteberettigede del af projektet.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 13/08/2019
Ansøgningsfristen er den 15. august 2022.

Ansøgningerne skal være gennemarbejdede og konkrete, også selvom der er tale om mindre modne projekter og/eller betingede ansøgninger.

 

Ansøgningen skal omfatte et samlet ”projekt”, der omfatter og beskriver anskaffelse, leasing eller retrofit af en eller flere færger

 

Det vil være muligt for ansøgere at søge bistand fra COWI til udarbejdelse af ansøgningerne. De nærmere omstændigheder herfor er under afklaring.

 

Ansøgning om tilskud skal indsendes via virk.dk og vedhæftes projektbeskrivelse og projektbudget.

Bilag

Budget- og Regnskabsskabelon

Bilag

Projektbeskrivelse

Bilag

Regnskabsinstruks

Bilag

Revisionsinstruks

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Sidst opdateret 13/08/2019
Der prioriteres mellem ansøgningerne på baggrund af følgende kriterier:
  • Nedbringelse af CO2 set i forhold til tilskuddet
  • Nedbringelse af øvrige emissioner

 

Dertil foretages en samlet vurdering, som også kan tage højde for fx projektets modenhed, forundersøgelsernes kvalitet og ”stordriftsfordele”.

Afrapportering

Sidst opdateret 13/08/2019

Baggrund og lovgrundlag

Sidst opdateret 13/08/2019