Godkendelse af køretøjer på jernbanenettet

Sidst opdateret 12/11/2020
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender nye, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veteranbaner og veterantogskøretøjer der skal køre på jernbanenettet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender, nye, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veterantogskøretøjer. Godkendelsen sker i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.

En ansøgning skal sendes til: rul-mat@tbst.dk

Bemærk, at køretøjer der kører ude på jernbanenettet skal registreres i det nationale køretøjsregister (NVR).