Foto: Colourbox

Nye bekendtgørelser om bemyndigede organer (NoBo) på jernbaneområdet

Publiceringsdato: 10/07/2019
Som følge af 4. jernbanepakke skal reglerne om de bemyndigede organer (NoBo) opdateres. Derfor er bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet og bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet ændret. Bekendtgørelserne trådte i kraft den 4. juli 2019.
De bemyndigede organer, de såkaldte NoBo’er, er uafhængige 3. parter, som anvendes af jernbanevirksomheder og –infrastrukturforvaltere til godkendelse af køretøjer eller infrastruktur samt kontrol af de tekniske standardregler (TSI-krav).

Ved 4. jernbanepakke moderniseres den gældende ordning for NoBo’er. Det betyder, at NoBo virksomheder skal udpeges og notificeres på ny, så disse kan udføre opgaverne under det nye interoperabilitetsdirektiv.

De to bekendtgørelse trådte i kraft den 4. juli 2019.

Bekendtgørelse

BEK nr. 713 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

Bekendtgørelse

BEK nr. 708 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen finder anvendelse på overensstemmelsesvurderingsorganer, som er etableret i henhold til national ret og har status som juridisk person, og som ønsker at blive udpeget og notificeret som bemyndiget organ.