Colourbox

Ny udgave af vejledning om sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse

Publiceringsdato: 26/11/2020
Styrelsen har udgivet en ny udgave af vejledningen ’Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse’, der præciserer sprogkrav ved ansøgninger i One-Stop Shop (OSS) samt tidsfrist for underretning om ændringer.
I den nye udgave af vejledningen bliver det  præciseret, at dokumentation, som er indsendt i OSS for den danske del af driften, skal udformes på eller oversættes til et af følgende sprog: dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Derudover bliver det præciseret, at den anbefalede tidsfrist for underretning om ændringer til styrelsen er seks måneder.

Præciseringerne er foretaget i henhold til bekendtgørelse nr. 712 af 20/05/2020 samt Kommissionens forordning 2018/763 af 9. april 2018.

Den nye udgave af vejledningen kan hentes nedenfor. 
Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.