Nyhedsliste

Resultat: 24

Udgivet

28/11/2019

Nyhed

Metro Cityringen er sikkerhedsgodkendt

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag udstedt de endelige godkendelser og ibrugtagningstilladelser til Metroselskabet og Metro Service, således at Cityringen (M3) kan åbne for passagerdrift.
Læs mere

Udgivet

26/11/2019

Nyhed

Årlig regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder fra 1. januar til 31. december 2020.
Læs mere

Udgivet

12/11/2019

Nyhed

Invitation til gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arrangerer gå-hjem-møder om aktuelle emner på jernbaneområdet. Sæt kryds i kalenderen den 16. januar 2020, når det første gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke afholdes.
Læs mere

Udgivet

28/10/2019

Nyhed

Sikkerhedsrapport for jernbanen for 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør den årlige sikkerhedsrapport for det danske jernbanenet. Rapporten viser, at sikkerhedsniveauet forsat er højt på det danske jernbanenet.
Læs mere

Udgivet

15/10/2019

Nyhed

Høring om ophævelse af bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om arbejdskørsel m.v. (BJ 5-08). Der er høringsfrist den 4. november 2019.
Læs mere

Udgivet

07/10/2019

Nyhed

Revidering af gebyr- og afgiftsbekendtgørelse på jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som skal regulere gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2020. Der er høringsfrist den 6. november 2019.
Læs mere

Udgivet

19/09/2019

Nyhed

Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 15. oktober 2019.
Læs mere

Udgivet

10/07/2019

Nyhed

Nye bekendtgørelser om bemyndigede organer (NoBo) på jernbaneområdet

Som følge af 4. jernbanepakke skal reglerne om de bemyndigede organer (NoBo) opdateres. Derfor er bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet og bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet ændret.
Læs mere

Udgivet

07/05/2019

Nyhed

Nye europæiske anbefalinger til vedligehold og kontrol af låsemekanismer, der skal fastholde sættevogne på lommevogne

Det Europæiske Jernbaneagentur har udgivet en handlingsplan med anbefalinger til vedligehold og kontrol af låsemekanismer, der anvendes til at fastholde sættevogne på lommevogne.
Læs mere