Publikationsliste

Resultat: 10

Rapport

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark 2017

Undersøgelse af assessormarkedet i Danmark.

Oversigt

Eksempel på assessors erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelses krav

Erklæring om opfyldelse og overholdelse af krav til assessorer.

Oversigt

Eksempel på erklæring om systemdefinition

Erklæring om systemdefinition ifb. Assessorer

Oversigt

Eksempel på sagkyndiges erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelsens krav

Erklæring vedrørende sagkyndigs erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelsens krav om assessorer.

Vejledning

Vejledning om brug af assesorer

Vejledningen omhandler assessering af tekniske systemer, hvortil der kræves ibrugtagningstilladelse, og skal derfor læses i sammenhæng med bekendtgørelserne om godkendelse af hhv. køretøjer og infrastruktur.

Vejledning

Vejledning om kompetencekrav ved CSM-assessment

Vejledningen handler om hvordan man godkendes som assessorer og sagkyndig.

Rapport

TSI-analyse

Indeholder en helhedsvurdering af nuværende og nye TSI-regler i forhold til gældende danske regler/praksis med hensyn til konsekvenser for sikkerhed og økonomi.

Oversigt

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Beskriver samarbejdsaftalen mellem Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på jernbaneområdet i Danmark.

Oversigt

Konklusionsreferart mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen om samarbejdsaftale og fortolkningsnotat om damp

Konklusionsreferart mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen om samarbejdsaftale og fortolkningsnotat om damp.