Publikationsliste

Resultat: 10

Vejledning

Vejledning i risikovurdering for veterantogkørsel på jernbanenettet

Vejledningen beskriver krav til risikovurdering på baggrund af paragraf 7 og bilag 2 i veteranbanebekendtgørelsen fopr jernbanenettet.

Oversigt

Eksempel på assessors erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelses krav

Erklæring om opfyldelse og overholdelse af krav til assessorer.

Oversigt

Eksempel på erklæring om systemdefinition

Erklæring om systemdefinition ifb. Assessorer

Oversigt

Eksempel på sagkyndiges erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelsens krav

Erklæring vedrørende sagkyndigs erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelsens krav om assessorer.

Vejledning

Introduktion til risikovurdering - grundlæggende led i en risikovurderingsproces

Denne vejledning giver en introduktion til nøglebegreberne og de grundlæggende led i en risikovurderingsproces.

Rapport

Rapport om glatte skinner

Rapporten belyser hvad glatte skinner er, og hvornår disse er potentielt farlige.

Rapport

TSI-analyse

Indeholder en helhedsvurdering af nuværende og nye TSI-regler i forhold til gældende danske regler/praksis med hensyn til konsekvenser for sikkerhed og økonomi.

Oversigt

Samarbejdsaftale mellem Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Beskriver samarbejdsaftalen mellem Arbejdstilsynet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på jernbaneområdet i Danmark.

Oversigt

Konklusionsreferart mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen om samarbejdsaftale og fortolkningsnotat om damp

Konklusionsreferart mellem Arbejdstilsynet og Trafikstyrelsen om samarbejdsaftale og fortolkningsnotat om damp.