Elektrificeringsprogrammet

Sidst opdateret 07/10/2019
Det er politisk besluttet at elektrificere dele af jernbanestrækningerne i Danmark. Elektrificeringen skal på sigt skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljøet.

Det er politisk besluttet at elektrificere flere jernbanestrækninger i Danmark. Elektrificeringen skal på sigt skabe rammerne for en langt mere moderne jernbane med billigere og mere stabil drift, samtidig med at det gavner miljøet.

 

I 2010 blev fjernbanen mellem Helsingør/Øresund og Padborg/Sønderborg elektrificeret. Med de politiske aftaler om ’Bedre Mobilitet’ fra 2010 og den senere ”Togfonden DK” fra 2014, er det besluttet at elektrificere store dele af den danske fjernbane.

 

Strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er den første del af den danske jernbane, som bliver elektrificeret af Banedanmarks Elektrificeringsprogram. Den strækning blev færdig i 2017. Herefter vil igangværende baneprojekter som strækningerne København-Ringsted (over Køge), Køge Nord-Næstved og Ringsted-Nykøbing Falster (del af Ringsted-Femern landanlæg) alle blive elektrificeret i de kommende år.

 

Elektrificeringsprogrammet vil stå for at elektrificere op til 15 jernbanestrækninger frem mod slutningen af 2020’erne samt for at opgradere allerede eksisterende elektriske strækninger. Du kan læse mere om Elektrificeringsprogrammet på Banedanmarks hjemmeside (se link i høje kolonne).

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er jernbanemyndighed i Danmark og har som sådan ansvaret for at godkende og føre tilsyn med Elektrificeringsprogrammet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er derfor involveret i arbejdet fra start til slut.

 

Fra starten har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen deltaget i en forhåndsdialog med programmet, for at sikre en smidig og effektiv myndighedsproces. Styrelsen har også godkendt de første aktiviteter i programmet, herunder elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov.

 

Samarbejdet med Sikkerhedsstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen er en vigtig aktør i arbejdet med elektrificering, da Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på elsikkerhedsområdet, hvilket dækker alle områder, hvor der er elektricitet– også i jernbaneinfrastrukturen. Derfor har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen haft drøftelser med både Sikkerhedsstyrelsen og Elektrificeringsprogrammet for at sikre, at der tages hånd om grænsefladerne mellem de to styrelser.

 

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med anlæg i drift, men godkender ikke opførelsen af nye elektriske anlæg som et kørestrømssystem.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har til gengæld et ansvar for at godkende anlæg indenfor baneelektrificering, hvilket som udgangspunkt dækker hele kørestrømssystemet – helt fra banetransformeren og ud i køreledningssystemet.

 

Læs mere om grænsefladerne ved baneelektrificering og anvendelsen af CSM-RA forordningen. Se link nedenfor.

 

Vær opmærksom på, at Sikkerhedsstyrelsen har ændret deres lovgivning, hvor dele først er trådt i kraft den 1. juli 2017. Kontakt Sikkerhedsstyrelsen for at høre mere om dette.

Kontakt

Projektleder
Paula Karoline Ottenberg

Rapport

Grænseflader ved baneelektrificering

Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes

Aftale

Samarbejdsaftale mellem Trafik,- Bygge og Boligstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Samarbejdsaftale mellem TBST og Sikkerhedsstyrelsen vedrørende elsikkerhed på jernbaneområdet