Om megaprojekter

Sidst opdateret 02/11/2020
I disse årtier investeres der betydelige beløb i den danske jernbaneinfrastruktur. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som jernbanesikkerhedsmyndighed fokus på vejledning med udgangspunkt i det enkelte projekt og ansøgers behov.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikkerhedsgodkender alle store jernbaneprojekter. Godkendelsesprocessen foregår som udgangspunkt på samme måde som ved mindre jernbaneprojekter, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen før ansøgningsprocessen tilbyder ansøger en målrettet forhåndsdialog igennem hele projektfasen.

Da megaprojekterne ofte er mere fagteknisk komplicerede, varer længere og kræver flere ressourcer, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fokus på, at dialogen med ansøger påbegyndes tidligt og foregår kontinuerligt igennem hele projektets levetid. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan på den måde vejlede ansøger bedst muligt og dermed være med til at minimere de risici og udfordringer, der ofte er forbundet med gennemførelsen af store og komplekse anlægsprojekter.

Kontakt

Teamleder
Kristina Samsøe Mosbæk