Gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Sidst opdateret 19/11/2019
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbaneområdet er finansieret via gebyrer og afgifter.
For godkendelser og licenser m.m. betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales afgifter pr. kørt togkilometer samt et grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat eller -godkendelse.
Opgave Sats 2019
Grundbeløb pr. sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse 53.378 kr.
Aktivitetsafgift pr. kørt togkilometer 0,0467 kr.
Jernbanenævnets afgift pr. kørt togkilometer 0,0929 kr.
Timesats efter regning pr. time 800 kr.
Registrering af udenlandske tilladelser (oprettelse/ændring) i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. ansøgning 800 kr.
Adgang til det virtuelle centralregister for køretøjer (VVR), pr. oprettelse 800 kr.
Opretholdelse og ændringer af registreringer i det nationale køretøjsregister (NVR), pr. registreret køretøj pr. år 140 kr.
Helbredsgodkendelse pr. ansøgning 325 kr.
Lokomotivførerlicens, pr. ansøgning 800 kr.
Udstedelse af erstatningsdokument for lokomotivførerlicens pr. ansøgning 260 kr.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1296

Bekendtgørelse om Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Gældende fra

20/11/2019

Bekendtgørelse om Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet