Fjernbusanalyser

Sidst opdateret 01/11/2021
Her kan du læse om analyse af konsekvenserne ved liberaliserede fjernbus-regler samt analyse om en mulig fjernbusterminal i København.

Fjernbusterminal i København

Sidst opdateret 21/05/2021
Analyse af placering, kapacitet og organisering af en fjernbusterminal i København.

Der findes ikke en terminal til fjernbusser i København i dag. Derfor anvender fjernbusserne holdepladser rundt om i byen. Holdepladserne har stort set ingen faciliteter til hverken fjernbuspassagerer eller chauffører. Desuden er der udfordringer med trafiksikkerheden. Derfor har Trafik-, Bygge og  Boligstyrelsen udarbejdet en analyse af en mulig fjernbusterminal i København.

 

Analysen udgør et beslutningsgrundlag for det videre arbejde med en fjernbusterminal i København. Der belyses placeringsmuligheder, kapacitet og økonomi, mv. Flere centrale placeringsmuligheder er blevet identificeret. Særligt to placeringer vurderes at være attraktive: Ved Ny Ellebjerg Station og ved Dybbølsbro Station. For de to lokaliteter er der udarbejdet beslutningsgrundlag, som omfatter skitsetegninger samt anlægsoverslag. Med den forventede fremtidige brug af en fjernbusterminal, og på grundlag af en forventet brugerbetaling fra busselskabernes side vurderes det, at en fjernbusterminal i København på sigt vil kunne hvile økonomisk i sig selv.

 

Analysen af en fjernbusterminal i København blev besluttet gennemført med aftale mellem den daværende regering (S, R), DF, SF og EL om "cykler, busfremkommelighed og kollektiv trafik i yderområder" af 7. maj 2015.

Analyse

Fjernbusterminal i København

- placering, kapacitet, organisation

Afstandskrav for fjernbusser

Sidst opdateret 01/11/2021
Analyse af konsekvenserne ved liberaliserede fjernbus-regler.

En analyse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen peger på, at en liberalisering af reglerne for fjernbus-kørsel vil give mulighed for flere fjernbusruter.

 

Konkret viser analysen, at en forenkling af afstandskravet, således at en fjernbusrejse fremover kun skal have en længde på minimum 75 kilometer vil give mulighed for flere fjernbusruter. Det vil også kunne øge transportudbuddet, og fjernbusserne vil kunne betjene ruter, hvor det ikke i dag er muligt som følge af de eksisterende afstandskrav.

 

De nuværende afstandskrav til fjernbuskørsel tager udgangspunkt i administrative grænser for trafikselskaberne fremfor længden af passagerens rejse. Således er der i dag krav om, at fjernbusrejser foretages over mere end to trafikselskabers områder (Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik eller Nordjyllands Trafikselskab) eller over mere end området for trafikselskabet på hhv. enten Sjælland (Movia) eller Bornholm (BAT).

 

Analysen sandsynliggør, at fjernbustrafikken med en opblødning af det eksisterende afstandskrav vil kunne få en stigende betydning, og at det årlige antal fjernbuspassagerer vil kunne øges med op til 600.000, hvis afstandskravet reduceres til 75 kilometer.

Analyse

Afstandskrav for fjernbusser

Analysen omhandler konsekvenserne ved en liberalisering af fjernbusmarkedet.