Tilladelse til fjernbustjeneste

Sidst opdateret 12/11/2020
Kontrakt om offentlig tjeneste.

Tilladelse til at køre fjernbus udstedes af Færdselsstyrelsen.

 

Fjernbusoperatører, som har mindst én daglig afgang, har mulighed for at indgå kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om tilskud til at yde nærmere fastsatte rabatter til børn, studerende og pensionister.

 

Formålet med ordningen er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til de nævnte befolkningsgrupper og derved styrke den kollektive transport.

 

Kravene fremgår af ”standardkontrakt 2019”.

 

Operatøren skal ved årets afslutning aflægge et særligt regnskab med henblik på at sikre, at operatøren ikke er blevet overkompenseret, idet en eventuel overkompensation vil skulle tilbagebetales.

 

Operatøren skal ift. til det særlige regnskab anvende:

 

  • Instruks for revision særligt regnskab
  • Regnskabsinstruks for særligt regnskab
  • Regnskabsmodel særligt regnskab

Passagertal

I 2019 var der 2,11 mio. passagerer i fjernbusserne.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1762 af 22/12/2018

Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

Gældende fra

01/01/2019

Udmønter regler for statens tilskud til rabatter til særlige passagergrupper i fjernbustrafikken
Aftale

Fjernbus Standardkontrakt

Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper

Aftale

Fjernbus Revisionsinstruks

Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken.

Aftale

Fjernbus Regnskabsinstruks

Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjene-ste i yderområderne vedrørende bestemte kundegrupper”.

Indberetning

Regnskabsmodel for Fjernbusoperatører